Program KSP na rok 2018 (wersja 18.01.012)

 

KSP

 

 

KSP na 2018 rok - wersja 18.01.012
 
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do instalowania wersji programu, utworzyć kopię bazy danych w wersji dotychczas używanej. W systemach Vista i 7 dodatkowo należy posiadać prawa administratora oraz wyłączyć funkcję: "kontrola konta użytkownika". Aby dowiedzieć się jak zainstalować program należy przejść na stronę www.logotech.com.pl/instalacja_ksp .

 
 

Zmiany w wersji 18.01.012

 

 1. Usunęliśmy komunikat informujący o konieczności zainstalowania ostatniej wersji. Komunikat pojawiał się nawet wtedy, gdy użytkownik posiadał najnowszą wersję.
   
 2. Poprawiliśmy przekazywanie składek na FEP do systemu Saldeo.
   
 3. Zaktualizowaliśmy składkę na ubezpieczenie wypadkowe do wartości 1.67%. Aktualizacja będzie wykonana tylko w tych firmach które nie mają jeszcze dopisanego rekordu ze składkami od 2018.04.01 oraz dla których ostatnia składka wynosiła 1.80%.
   
 4. Ponieważ MRPiPS opublikował 8.03.2018 nowelę rozporządzenia w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, zaktualizowaliśmy kalkulator obliczający wysokość tej składki dla zatrudniających więcej niż dziewięciu pracowników.
   

Pobierz wersję 18.01.012           

 

Zmiany w wersji 18.01.011 i 18.01.10

 

 1. Na życzenie klientów w sprawach do załatwienia w ostatnio dodanej opcji "Komu Jpk" dodano do tabeli informację o konieczności złożenia deklaracji VAT-Ue i Vat-27. W odpowiednich rubrykach będzie pojawiał się napis:
   
  • Tak: gdy podatnik składa deklarację
    
  • - : gdy podatnik nie składa deklaracji (na wydruku odpowiednie pole będzie puste)
    
  • ? : gdy aktualnie nie ma dokumentów, które implikują złożenie deklaracji, ale podatnik składał deklarację w ubiegłym miesiącu
    
 2. Przy sprawdzaniu czy podatnik jest podatnikiem vat czynnym, program zapisuje w dodatkowej tabeli numer nip, wynik sprawdzania i daty pierwszego i ostatniego sprawdzenia. Ponieważ tabela jest wspólna dla wszystkich firm, podatnik raz sprawdzony i zapisany w tabeli nie będzie sprawdzany ponownie. To powinno przyśpieszyć proces kontroli podatników. Oczywiście sprawdzanie podatników nie odbywa się poprzez udostępnione przez MF specjalne funkcje, tak jak zrobił to GUS z bazą Regon. MF nie dało podatnikom w tym względzie żadnych narzędzi, jedynie stronę internetową na której po wprowadzeniu numeru NIP można dokonać sprawdzenia. W ten właśnie sposób Ksp dokonuje sprawdzenia numeru, wywołuje stronę internetową, wkleja numer Nip i naciska w tle przyciski na stronie. Oznacza to że w trakcie sprawdzania numerów nie powinno się klikać myszą, a także w zasadzie nie powinno się dotykać klawiatury. W opcji Instalacja/Parametry księgowania dodano zakładkę na której wpisujemy liczbę dni przez którą dany podatnik nie będzie sprawdzany od daty ostatniego sprawdzenia. Domyślnie jest tam liczba 30. Oznacza to że jeżeli podatnik był sprawdzany w okresie krótszym niż 30 dni to nie będzie sprawdzany ponownie, a wynik sprawdzenia zostanie pobrany z dodatkowej tabeli z bazy Ksp. Wyjątek stanowią podatnicy, dla których ostatnie sprawdzenie było negatywne. Są oni sprawdzani za każdym razem. Powinno to przyspieszyć sprawdzanie numerów NIP.
   
 3. W opcji w której przeglądamy wygenerowany plik jpk_Vat sprzedaż i zakupy umożliwiono wydruk tego pliku. Ponieważ kolumn może być bardzo dużo, wydruk może okazać się mało przydatny ze względu na niewielką wielkość czcionki. Zawsze jednak można zapisać wydruk do pliku csv (excel) i tam spróbować jakoś podzielić go na części.
   
 4. Zgodnie z projektem ustawy z 22.11.2017 o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych, przedsiębiorcy zobowiązani do rejestrowania sprzedaży w urządzeniach fiskalnych będą mieli obowiązek zapewnienia zapłaty w formie elektronicznej, np. kartą płatniczą. Oczywiście nie wiemy kiedy przepisy wejdą w życie, ani czy wejdą w ogóle. Tym nie mniej producenci terminali płatniczych zareagowali na projekt ustawy atrakcyjnymi promocjami. W okresie ich trwania każdy kto podpisze umowę dzierżawy terminala będzie zwolniony z opłat przez okres 12 miesięcy. My ze swej strony za każdą zawartą za naszym pośrednictwem umowę udzielamy rabatu w wysokości 50zł na zakup oprogramowania i szkolenia. Rabat o którym mowa wyżej będzie przysługiwał biuru rachunkowemu, które przekona swojego klienta na podpisanie umowy w Logotech.
  Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie w formie pdf:
   

 

Zmiany w wersji 18.01.009

 

 • Zmieniono na nowy wzór, zaświadczenie Z-3.
   
 • W punkcie "9. Sprawy do załatwienia" dodano opcję "Komu JPK"
   

 

Zmiany w wersji 18.01.008

 

 • Zgodnie z objaśnieniami do JPK_VAT (MF FAQ - teraz prawo stanowione jest w Faq), roczna korekta z art.91 powinna być ujęta w JPK styczniowym niezależnie od tego kiedy składamy pierwszą deklarację VAT w styczniu czy marcu. Uwzględniliśmy to w programie. Tak więc ci z Państwa którzy złożyli już JPK za styczeń i mają sprzedaż zwolnioną a co za tym idzie roczną korektę oraz dodatkowo deklarację składają kwartalnie, powinni złożyć korektę JPK za styczeń. (Trzeba przeliczyć styczeń jeszcze raz dodać korektę i tę korektę wysłać do MF).
   

 

Zmiany w wersji 18.01.007

 

 1. W środkach trwałych umożliwiono zmianę KŚT ale bez zmiany stawki amortyzacyjnej bez otwierania zamkniętych miesięcy.
   
 2. Poprawiono relację między środkiem trwałym a jego KŚT.
   
 3. Poprawiono przy aktualizacji danych na podstawie ubiegłego roku, aktualizację deklaracji VAT-27.
   
 4. Przy aktualizacji ksiąg na podstawie ubiegłego roku poprawiono dokumenty zakupu paliwa ujęte w księdze w 2017 roku i w deklaracji VAT w 2018 roku (kwotę netto zamieniono na 1/2 netto).
   

 

Zmiany w wersji 18.01.006

 

 1. Zaktualizowano klasyfikację środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem z 2016r.
   
 2. W imporcie Faktur dodano opcję importu w formacie dbf. Aktualnie jest tam import z zakładów mięsnych "Kuś". Trzeba wskazać sprzedaż za konkretny miesiąc w pliku "fry*.dbf" W miejscu gdzie jest plik z fakturami powinien również być obecny plik z kontrahentami "kh.dbf".
   
 3. Poprawiono import numeru doku i lokalu z pliku w formacie logotech.xml.
   
 4. Poprawiono import faktur z pliku jpk_vat.xml Dokumenty nie importowały się jeśli w pliku nie było sprzedaży.
   
 5. Poprawiono przeliczanie odpisów w środkach trwałych dla bilasowych odpisów de-minimis (program zgłaszał błąd systemowy).
   

Zmiany w wersji 18.01.005

 

 1. Poprawiono minimalną podstawę zasiłku.
   
 2. Przy wczytywaniu faktur z pliku Jpk_Fa.xml dodano możliwość wczytania faktur WDT, o ile znacznik P_18 będzie miał wartość "true" ( Znacznik ten oznacza, że podatek należny opłaca nabywca), oraz nip nabywcy będzie poprawnym numerem identyfikacyjnym od wartości dodanej.
   
 3. Poprawiono tworzenie zestawień w tabelach podatkowych.
   
 4. Przy aktualizacji płac na podstawie roku 2017 dodano aktualizację teksów umów o pracę i aneksów.
   
 5. Jeśli adres e-mail do komunikacji z urzędem dla wysłanych plików JPK_VAT pozostawimy pusty, to program w pliku xml umieści adres e-mail wprowadzony w danych firmy.
   

 

Zmiany w wersji 18.01.004

 

 1. Poprawiono minimalną podstawę zasiłku.
   
 2. Poprawiono pokazywanie zawartości pliku JPK_FA.
   
 3. W opcji "8.Instalacja/1.Firma" dodano punkt „Adresy e-mail”. Aktualnie można tam wpisać adres poczty email na który Urząd Skarbowy będzie przysyłał swoje uwagi związane z wysyłką plików JPK_VAT(3). Na formatce do wprowadzania adresu można zaznaczyć (Tab i zaznaczamy spacją), aby wpisany e-mail został dopisany do wszystkich prowadzonych firm w biurze rachunkowym.
   
 4. W umowach zlecenie dodano dodatkowe pole w definicji umowy. Jest nim stawka godzinowa. Jeżeli wpisana tam stawka będzie większa od zera, to program wyliczy kwotę brutto rachunku po naciśnięciu klawisza INSERT w polu ilość przepracowanych godzin. Jeżeli nie wpiszemy w umowie stawki godzinowej, to program do wyliczenia kwoty brutto rachunku przyjmie stawkę minimalną.
   
 5. Poprawiono wyliczanie podatku w umowach zlecenie gdy pracownik zatrudniony był również na umowę o pracę (błąd techniczny).
   

 

Zmiany w wersji 18.01.003

 

 1. Poprawiono minimalna stawkę godzinową w umowach zlecenie na 13.70.
   
 2. Przy imporcie faktur dodano zmieniony format danych generowany przez oprogramowanie diagnostyki samochodowej.
   
 3. W ryczałcie dodano stawkę 12.5%. Ponieważ MF nie nadąża za własnymi zmianami, zastosowanie tej stawki jest mocno ograniczone. Brak odpowiedniego folio, deklaracji, JPK itp.
   
 4. Zaktualizowano minimalną podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność (3554.93).
   

 

Pierwsza wersja na 2018 rok 18.01.001

 

 

 1. Pierwsza wersja programu na rok 2018.
   
 2. Zaktualizowano obliczanie ulgi dla rocznego obliczenia podatku dochodowego zgodnie z nowelizacją Updof.
   
 3. Dodano schemat Jpk_Vat (3) dla ewidencji wysyłanych w roku 2018.
   
 4. Rozwiązano następujący problem. Nowy klient biura rachunkowego chce skorygować ewidencję Jpk z okresu, gdy nie był jeszcze klientem biura. W takiej sytuacji biuro nie może tego zrobić, bo korekta jpk powinna zawierać wszystkie dokumenty a nie tylko te dodatkowo ujmowane w korekcie, a przecież biuro nie posiada ewidencji z okresu gdy klient nie był jeszcze klientem biura. W związku z tym w ewidencji Vat dodano opcję wczytania archiwalnej ewidencji JPK. Taką ewidencję można wczytać do programu, przy czym należy przestrzegać następujących warunków:
   
  • Jeżeli w przeszłości ewidencja była już korygowana, to należy wczytać wyłącznie ostatnią korektę. Numer korekty jpk powinien odpowiadać numerowi korekty w Ksp. Np. chcemy wczytać archiwalną ewidencję w której zaznaczono, że jest drugą korektą (Ksp odczyta numer korekty z pliku jpk). W Ksp mamy jedynie rekord z pierwszą deklaracją. Aby wczytać te ewidencję musimy w KSP dodać dwie korekty i plik jpk wczytać do tej drugiej.
    
  • Jeżeli za jakiś miesiąc wczytano już ewidencję archiwalną, to nie będzie możliwości wczytania na ten miesiąc innej ewidencji archiwalnej (np. innej korekty).
    
 5. Dodano w programie możliwość usunięcia ewidencji JPK z ubiegłych lat. Wykonujemy to naciskając na danym miesiącu klawisz DEL. Generalnie w ewidencji JPK mogą znaleźć się następujące rekordy:
   
  • Wprowadzone do programu dokumentem zakupu lub sprzedaży w bieżącym roku (w bieżącej wersji KSP) ale dotyczące ubiegłych lat. Taki dokument po przeliczeniu ewidencji (F3) zostanie do niej dodany, niezależnie od tego którego roku dotyczy. Te dokumenty będziemy nazywać dokumentami bieżącymi. Usunięcie dokumentu bieżącego nie ma więc wpływu na ewidencję JPK, bowiem przy ponownym przeliczeniu JPK, i tak zostanie do niej ponownie dodany. Aby skutecznie usunąć taki dokument należy go usunąc bezpośrednio z ewidencji zakupów lub sprzedaży.
    
  • Wczytane do programu wyłącznie do ewidencji Jpk_vat archiwalne dokumenty pochodzące z dostarczonego przez klienta pliku jpk_vat.xml. Te dokumenty będziemy nazywać dokumentami archiwalnymi.
    
  • Dokumenty wprowadzone do programu w ubiegłych latach i przejęte do bazy bieżącego roku podczas instalacji programu na Nowy Rok lub podczas aktualizacji danych na podstawie ubiegłego roku. Te dokumenty będziemy nazywał starymi dokumentami KSP.
    
 6. Po naciśnięciu klawisza Del na ewidencji dotyczącej ubiegłych lat zostaniemy zapytani, którą grupę dokumentów należy usunąć.
   

 

Centrum pobierania aktualizacji Obsluga klienta wazne