Forum

Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

REGULAMIN FORUM

 

§1 Ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej dodawanie komentarzy na forum logotech.com.pl
2. Korzystanie z forum polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
3. Z Forum mogą korzystać wyłącznie pełnoletni użytkownicy.
4. Logotech AA nie ma obowiązku rozpowszechniać za pośrednictwem Forum wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika i zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych treści upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.
5. Logotech AA zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów, a użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.
10. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co jednak nie pozbawia Administratora prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.

§2 Zasady korzystania z Forum
1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści naruszających prawo.
3. Publikowanie na Forum reklam, materiałów promocyjnych, oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej zgody Logotech AA jest zabronione.

§3 Prawa autorskie
1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4 Postanowienia końcowe
1. Logotech AA nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.
2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.
3. Logotech AA zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych danych dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszego punktu.
4. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: biuro@logotech.com.pl
5. Logotech AA może czasowo zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny.
8. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.