Instalacja KSP 2018

 

 

Instalacja na pierwszym komputerze

 

Należy pamiętać o tym, by dla bezpieczeństwa utworzyć kopię aktualnej bazy danych. Przed rozpoczęciem instalacji należy bezwzględnie upewnić się, że program jest zamknięty na wszystkich stanowiskach roboczych. Proponujemy na czas instalacji wyłączyć wygaszacze ekranu, a w opcjach zasilania zaznaczyć, aby komputer nie wyłączał monitora i dysków twardych, zaś sam program uruchomić w trybie administratora.

 

Poniższa instrukcja dotyczy wyłącznie użytkowników, którzy mają na 2017 r. zainstalowaną wersję co najmniej 17.01.063

 

1. W programie KSP w punkcie INSTALACJA należy wybrać opcję: D. INSTALACJA NA NOWY ROK.

 


2. W pierwszym wierszu wpisujemy lub wskazujemy katalog, w którym zostanie zainstalowany program na rok 2018 (czyli np.
C:\ksp2018)
 
3. W wierszu drugim wpisujemy lub wskazujemy katalog, w którym zostanie zainstalowana baza danych na rok 2018 (czyli przykładowo D:\BAZA18). UWAGA! Baza nie może być zainstalowana w tym samym katalogu, w którym będzie instalowany program! (Czyli, jeżeli wybierzemy katalog programu C:\ksp2018, a katalog bazy C:\ksp2018\BAZA wówczas program nie pozwoli nam na dalszą instalację, co oznajmi komunikatem, że katalog dla programu musi być pusty).
 
4. Wciskamy przycisk „Instaluj”, potwierdzamy zamiar instalacji programu i bazy danych, i czekamy na koniec instalacji, może to trochę potrwać. Dla 200 firm czas instalacji powinien wynosić około godziny (oczywiście wszystko zależy od sprzętu).
 

5. Uruchamiamy utworzony program KSP 2018. Z menu "Narzędzia administratora" wybieramy opcję: "Aktualizacja programu.


 


Instalacja na pozostałych komputerach

 

Postępujemy analogicznie jak w przypadku instalacji pierwszego stanowiska.

 

1. W programie KSP 2017 w punkcie INSTALACJA należy wybrać opcję: D. INSTALACJA NA NOWY ROK.
 
2. W pierwszym wierszu wpisujemy lub wskazujemy katalog, w którym zostanie zainstalowany program na rok 2018 (czyli np. C:\ksp2018).
 

3. W wierszu drugim wskazujemy katalog, w którym przy instalacji na pierwszym komputerze została zainstalowana baza danych na rok 2018 i zatwierdzamy wybór klawiszem END. Program zakomunikuje nam, że wykona instalację bez instalowania bazy danych.
 

4. Przy pierwszym uruchomieniu programu zakomunikuje on, że musi wykonać aktualizację do wersji zgodnej z bazą danych.

Centrum pobierania aktualizacji Obsluga klienta wazne