KSP na 2018 rok – wersja 18.01.062

KSP na 2018 rok – wersja 18.01.063

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do instalowania wersji programu, utworzyć kopię bazy danych w wersji dotychczas używanej.


Pobierz wersję 18.01.063

Zmiany w wersji 18.01.063

 • Poprawa tworzenia xml dla PIT-37 i PIT-36 gdy małżonkowie składają odrębne zeznania i małżonek dołącza do swojego zeznania załącznik PIT-D

Zmiany w wersji 18.01.062

 • Dla małżeńskiego zeznania PIT-36 w przypadku, gdy zaznaczono, że małżonek wpłaca zaliczki metodą uproszczoną (1/12), program nie wykazywał ich w bloku K. (W zeszłym roku nie wykazywało się takich zaliczek)
 • Poprawa błędu przy zapisie PIT-O do xml przy większej ilości dzieci
 • Poprawa wydruku tabeli zmian w środkach trwałych. Wydruk nie odzwierciedlał zmian jeśli początek zadanego okresu wypadał w miesiącu w którym nie było żadnego środka.
 • Nowe wzory deklaracji i stawki opłat za gazy i pyły wprowadzane do środowiska. Należy powtórnie przeliczyć opłaty (F8)

Zmiany w wersji 18.01.061

 • Poprawiono tworzenie xml dla załącznika PIT-M
 • Poprawiliśmy tworzenie załącznika PIT/O, gdy ilość darowizn była większa od pięciu. W przypadku zeznania małżeńskiego PIT-36, gdy darowiznę rejestrował małżonek – wówczas w bloku D załącznika darowizna pokazywała się po stronie podatnika.
 • PIT-36 i PIT-36L. Jeżeli podatnik ponosi stratę, to urząd skarbowy nie życzy sobie aby wpisywać kwotę straty w pole „strata po zmniejszeniach” (podobno blokuje to ich aplikacja). Ponieważ kwota w tym polu nie ma żadnego znaczenia na wysokość zwrotu lub zobowiązania, a schemat xml pozawala na wpisanie w te pola kwoty 0 więc tak też zrobiliśmy.

Zmiany w wersji 18.01.059

 • MF zmienił w dniu wczorajszym schemat deklaracji PIT-37 (nic istotnego)
 • Poprawa tworzenia xml dla PIT-11 i PIT-11Z dla pracowników których w 2018 roku całe wynagrodzenie opodatkowane było poza granicami (opcja powyżej 183dni) a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidywała opodatkowanie w kraju na zasadach wyłączenia z progresję ( art.27 ust. 8). Innymi słowy jedyna kwota na PIT-11 powinna być w polu 32 (kolumna e – dochód zwolniony). Błąd polegał na pominięciu tej kwoty.
 • Poprawa wydruku korekty IFT-1R.

Zmiany w wersji 18.01.055

 • Jeśli w strukturach z art.90 brakuje roku 2018, program instalacyjny uzupełni dane.

Zmiany w wersji 18.01.054

 • W PIT-ZG dla przychodów ze stosunku pracy lub z umów zlecenie, koszty uzyskania powinny być ujmowane w pełnej wysokości, bez uwzględniania przychodu zwolnionego (odliczaliśmy je proporcjonalnie do przychodu opodatkowanego).

Zmiany w wersji 18.01.053

 • Poprawiono obliczanie przychodu w zestawieniu do małego Zus’u, u podatnika u którego występowała sprzedaż VAT marża. Storno VAT dokumentów ujmowane było dwa razy.

Zmiany w wersji 18.01.052

 1. Poprawiono import PIT-11 do bcEdka dla nierezydentów posługujących się dla celów podatkowych numerem paszportu.
 2. Przy braku podatku do skorzystania z ulgi prorodzinnej program w PIT/O pomijał część z kwotami przysługującej ulgi na dziecko.


Zmiany w wersji 18.01.051

 1. Poprawiono import PIT-11 do bcEdka dla nierezydentów posługujących się dla celów podatkowych numerem paszportu.

Zmiany w wersji 18.01.050

 1. Zaktualizowano listę krajów stosujących nieuczciwą konkurencję podatkową.
 2. Poprawiono wydruk PIT-28 nie drukowało się pole 100 (xml tworzony był poprawnie).
 3. Zmieniono regułę związaną z obliczaniem możliwych do odliczenia kosztów uzyskania ze stosunku pracy i z umów zlecenie na Pit-ZG. Dotychczas koszty uwzględniane były w wysokości wprowadzonej, obecnie ujednolicono odliczanie kosztów dla wszystkich źródeł przychodów i koszty w końcowym rozrachunku uwzględniane są w wysokości proporcjonalnej do przychodu opodatkowanego z wszystkich źródeł przychodów. Jeżeli chcemy mieć wykazane takie koszty jakie wpisaliśmy, należy nie wykazywać dochodu zwolnionego a w pozycji przychód całkowity wprowadzić jedynie przychód opodatkowany.

Pozostałe zmiany w wersjach KSP 2018