Najczęstsze problemy

       Poniżej przedstawiamy listę najcz

       Poniżej przedstawiamy listę najczęściej zadawanych nam pytań. Jeśli któreś z nich jest pytaniem, które chcesz nam zadać, kliknij w nie, a przeniesiesz się do opisu rozwiązania problemu.

 

 

1. Moim zdaniem program KSP działa nieprawidłowo. W jakiej formie zgłosić problem do Logotechu?

 

2. Chcę przesłać do Logotechu zarchiwizowane dane. Nie wiem jak stworzyć archiwum danych konkretnej firmy, tak by można je było przesłać pocztą e-mail.

 

3. Jak wykonać instalację programu KSP na 2012 rok?
 

 

Zgłaszanie uwag, żali i próśb związanych z programem KSP

 

Chcąc zgłosić błędne działania programu należy:

1. Sprawdzić wersję programu KSP.
2. Sprawdzić czy na naszej stronie www.logotech.com.pl znajduje się nowsza wersja programu.
3. Jeżeli posiadana przez Państwa wersja jest inna niż obowiązująca wersja znajdująca się na stronie internetowej, to należy zaktualizować posiadaną wersję do obowiązującej, a następnie sprawdzić czy problem występuje nadal.
4. Wykonać archiwizację danych firmy, w której występuje problem. (Archiwizacja danych)
5. Napisać maila z informacją o problemie. W mailu należy zamieścić następujące informacje:

Szczegółowy opis problemu, z uwzględnieniem:
–    Jak jest w programie;
–    Jak zdaniem Państwa być powinno;
–    Podstawę prawną, potwierdzającą Państwa stanowisko;
–    Nazwę firmy w której występuje problem;
–    Zarchiwizowane dane firmy, w której występuje problem.

6. Tak przygotowanego maila należy wysłać na adres ksp@logotech.com.pl

 

Archiwizacja danych

 

Funkcjonalność archiwizacji danych w programie KSP dostępna jest z punktu:
Obsługa kopii danych —> Archiwizacja Danych. Aby przesłać dane do analizy należy z punktu: "1. Archiwizacja danych" wybrać podpunkt:  "3. Prześlij archiwum firmy do Logotech". Przy skonfigurowanym kliencie pocztowym mail z archiwum danych zostanie utworzony przez program. Należy w treści maila opisać problem do przeanalizowania.

Archiwizacja