Nowa enova365 na 2019 rok: wersja 15.3

Opublikowana została wersja 15.3 zawierającą kolejną transzę zmian w enova365 związanych z nowymi przepisami dla roku 2019. W wersji zostały udostępnione nowości dotyczące mechanizmów wspierających obsługę e-sprawozdawczości księgowej. 8 marca pojawi się wersja 15.4 z obsługą elektronicznej dokumentacji pracowniczej.

Wersja 15.3 zawiera głównie zmiany w obszarze:
a) Księgowość:

  • Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania i podpisywania plików XML e-Sprawozdań Finansowych oraz pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) lub do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych).
  • Nowe mechanizmy wspomagające ewidencjonowanie i procentowe rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów.

b) Kadry i płace:

  • Dostosowanie mechanizmów deklaracji ZUS do zmian w najnowszej aktualizacji programu Płatnik.

Pobierz nową wersję systemu enova365