Program KSP na rok 2020 – wersja 20.01.002.

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do instalowania wersji programu, utworzyć kopię bazy danych w wersji dotychczas używanej. Dodatkowo należy posiadać prawa administratora oraz wyłączyć funkcję: „kontrola konta użytkownika„.
Instalacja KSP na nowy rok z przeniesieniem danych

Wersja 20.01.002

 1. Poprawiono błąd występujący przy obliczaniu zlecenia dla „młodego”, gdy kwota na umowie była mniejsza jak 200zł. Program zerował zaliczkę chociaż dla umów opodatkowanych ryczałtem nie powinno to mieć miejsca, bo ulga dla młodych nie dotyczy umów opodatkowanych ryczałtem.
 2. Poprawiono błąd występujący przy zmianie sposobu opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt. Program wykazywał błąd w obliczeniach.

(Pobierz aktualną wersję KSP na 2020 rok)

Wersja 20.01.001

 1. W programie na 2019 odblokowano instalację na Nowy Rok. Wiadomo, że im później zainstalujemy wersję na 2020 tym lepiej. Program przenosi do bazy na 2020 wszystkie dokumenty które powinny się tam znaleźć, i które dotyczą roku 2020 i zostały wprowadzone w roku 2019. Czasem istnieje konieczność wprowadzania danych już w roku 2020 pomimo tego, że rok 2019 nie został jeszcze zakończony. Np. gdy zmuszeni jesteśmy policzyć płace wybranym pracownikom już za rok 2020. Zamiast instalować całą bazę na rok 2020 można skorzystać z poniższego sposobu:
  • wykonać archiwizację danych wybranej firmy (firm)
  • zainstalować program KSP na rok 2019 w roboczym katalogu. (wykonać pierwszą instalację).
  • wczytać do zainstalowanego programu archiwum wybranych firm. Tym sposobem będziemy mieli w roboczej bazie danych tylko te firmy w których musimy coś zrobić w roku 2020.
  • Następnie należy wykonać Instalację na Nowy Rok w programie zainstalowanym z roboczą bazą.
  • Możemy teraz wprowadzać dane do programu z danymi na 2020 rok.
  • jak zainstalujemy całą bazę na 2020 będzie można wczytać dane wybranych firm zarchiwizowanych w bazie roboczej.
  • przykład: Mamy zamiar wykonać obliczenia płac w dwóch firmach: 27 i 150. W programie na rok 2019 wykonujemy archiwizację firm 27 i 150 zapisując na dysku archiwum do plików 0027-Ksp-2019-firmadwadziesciasiedem.zip oraz 0150-Ksp-2019-Firma stopiedziesiat.zip. Następnie instalujemy program Ksp w wersji 19.01.058 w nowym miejscu na dysku np. program c:\ksp2019roboczy\program i bazę w c:\ksp2019roboczy\baza. Po uruchomieniu programu dopisujemy dwie firmy i wczytujemy do nich dane z archiwum. Następnie wykonujemy instalację na Nowy rok. Program zaproponuje katalogi c:\ksp2020roboczy\program i dla bazy c:\ksp2020roboczy\baza. Gdy zamkniemy rok 2019 w głównym programie z wszystkimi firmami, i zainstalujemy program na Nowy Rok, będziemy mogli zarchiwizować dane w ksp2020roboczy i wczytać je do odpowiednich firm w Nowo zainstalowanym programie na Nowy Rok.
 2. Jeśli wybierzemy instalację całej bazy danych, pamiętajmy że po dokonaniu zmian w bazie na rok 2019, jeśli wg naszej wiedzy, zmiany te mogą mieć wpływ na rok 2020, trzeba wykonać aktualizację danych na podstawie roku 2019.
 3. Przy instalacji na Nowy Rok program ustawia znacznik wskazujący na korzystanie z ulgi dla młodych dla wszystkich pracowników którzy są młodsi niż 26lat na dzień 1 styczeń 2020 na Tak.
 4. Przy instalacji na Nowy Rok program dopisuje nowy zestaw płacowy jeśli w roku 2019 będzie brakować zestawu na rok 2020. Jeżeli na ostatnim zestawie z roku 2019 stawka miesięczna lub godzinowa będzie mniejsza od minimalnej program zamieni ją na minimalną.