Ważne zmiany w branży fiskalnej!

Szanowny kliencie informujemy o nowych obowiązkach:

1. Do 31 maja 2019 każdy pracownik obsługujący kasę fiskalną musi uzupełnić załącznik nr 1 „Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie kas rejestrujących.
Pracownik zatrudniony od 1 maja powinien uzupełnić załącznik z dniem zatrudnienia.
Do pobrania stosowny dokument w formacie pdf:  Oświadczenie Kasjera

2. Do 31 lipca 2019 każde urządzenie fiskalne musi mieć zmienione stawki podatku zgodnie z nową matrycą:

A: 23%
B: 8%
C: 5%
D: 0%
E: ZW
F: Rezerwa
G: Rezerwa

3. Kasy online:
Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach:
Od 1 stycznia 2020 roku:
Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;
sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
Od 1 lipca 2020 roku:
Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
Od 1 stycznia 2021 roku:
Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

4. Kara za brak zrealizowania przeglądu w terminie 300zł.

5. W przypadku zawieszenia działalności należy w wykonać obowiązkowy przegląd techniczny po odwieszeniu, nie później niż przed pierwszą sprzedażą na kasie.

6. Ulga na zakup kasy fiskalnej. Od 1 maja ulgę za zakup kasy fiskalnej otrzymają tylko podatnicy kupujący kasy Online.

Jednocześnie informujemy, że posiadamy w sprzedaży kasy Online,
-Zapraszamy !