Ważne zmiany w branży fiskalnej!

Szanowni Państwo, informujemy o nowych obowiązkach:

Kasy online:
Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach:

Od 1 stycznia 2020 roku:
Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 lipca 2021 roku:

Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

4. Kara za brak zrealizowania przeglądu w terminie 300zł.

5. W przypadku zawieszenia działalności należy w wykonać obowiązkowy przegląd techniczny po odwieszeniu, nie później niż przed pierwszą sprzedażą na kasie.

6. Ulga na zakup kasy fiskalnej. Od 1 maja ulgę za zakup kasy fiskalnej otrzymają tylko podatnicy kupujący kasy Online.

Jednocześnie informujemy, że posiadamy w sprzedaży kasy Online,
-Zapraszamy !