Zmiany w BC EDEK

BC-Edek wersja (2009.12.17#38)

BC-Edek wersja (2009.12.17#38)

* Edytorskie poprawki wyglądu wydruku większości deklaracji np. NIP z kreskami, odstepy lini, wielkość pól, justyfikacja, format
* Poprawka dopisywania kodów nowych krajów
* dodano funkcjonalność wczytywania plików XML z wypełnonym atrubutem sekcji dokumentu "xsi:noNamespaceSchemaLocation" i wówczas weryfikacja dokumentu odbywa się wg wskazanego atrybutem adresu.
* Poprawka edycji PIT-11 – obsługiwał kwoty przychodu i kosztów bez groszy
* dodano możliwość usunięcia danych osobowych Podmiot2 w przypadku, jeżeli nie występują w deklaracjach
* drobne modyfikacje wydruków, formatek
* dodano generowanie i edycję formularza VAT-R(8)
* do danych firmowych dodano pola (potrzebne w vat-r)"data rozpoczęcia działalności" i "drugie imię"
* dodano wydruk PIT-R(13) (osobna deklaracja, nie jak załącznik)
* poprawka – przy tworzeniu nowego PIT-11 i pobieraniu danych ustawiało US płatnika zamiast podatnika

BC-Edek wersja (2009.12.06#33)

* dodano edycję i tworzenie PIT-11(17) + ORD-ZU + PIT-R
* do ekranu podpisywania dodano możliwość powtórzenia operacji podpisania po wystąpieniu błędu (np.brak podłączonego urządzenia czy włożonej karty)

BC-Edek wersja (2009.12.04#32)

* dodano edycję i tworzenie nowego dokumentu PCC-3(2)
* dodano do danych firmy : nazwę skróconą, imię ojca i matki
* poprawiono widoczność komunikatów przy seryjnym imporcie dokumentów z firm nie istniejących na liście
* usunięto zapętlenie formatki podpisywania dokumentu w przypadku braku czytnika karty.