Instalacja KSP z przeniesieniem danych na 2021 rok

Instalacja na pierwszym komputerze

Należy pamiętać o tym, by dla bezpieczeństwa utworzyć kopię aktualnej bazy danych. Przed rozpoczęciem instalacji należy bezwzględnie upewnić się, że program jest zamknięty na wszystkich stanowiskach roboczych. Proponujemy na czas instalacji wyłączyć wygaszacze ekranu, a w opcjach zasilania zaznaczyć, aby komputer nie wyłączał monitora i dysków twardych, zaś sam program uruchomić w trybie administratora.

Poniższa instrukcja dotyczy wyłącznie użytkowników, którzy mają na 2020 r. zainstalowaną wersję co najmniej 20.01.081

1. W programie KSP w punkcie INSTALACJA należy wybrać opcję: D. INSTALACJA NA NOWY ROK.

 2. W pierwszym wierszu wpisujemy lub wskazujemy katalog, w którym zostanie zainstalowany program na rok 2021 (czyli np. C:\ksp2021)

3. W wierszu drugim wpisujemy lub wskazujemy katalog, w którym zostanie zainstalowana baza danych na rok 2021 (czyli przykładowo D:\BAZA21).
UWAGA! Baza nie może być zainstalowana w tym samym katalogu, w którym będzie instalowany program! (Czyli, jeżeli wybierzemy katalog programu C:\ksp2021, a katalog bazy C:\ksp2021\BAZA wówczas program nie pozwoli nam na dalszą instalację, co oznajmi komunikatem, że katalog dla programu musi być pusty).

4. Wciskamy przycisk „Instaluj”, potwierdzamy zamiar instalacji programu i bazy danych, i czekamy na koniec instalacji, może to trochę potrwać. Dla 200 firm czas instalacji powinien wynosić około godziny (oczywiście wszystko zależy od sprzętu).

5. Uruchamiamy utworzony program KSP 2021. Z menu „Narzędzia administratora” wybieramy opcję: „Aktualizacja programu.

 

 

Instalacja na pozostałych komputerach

Postępujemy analogicznie jak w przypadku instalacji pierwszego stanowiska.
1. W programie KSP 2020 w punkcie INSTALACJA należy wybrać opcję: D. INSTALACJA NA NOWY ROK.
2. W pierwszym wierszu wpisujemy lub wskazujemy katalog, w którym zostanie zainstalowany program na rok 2021 (czyli np. C:\ksp2021).
3. W wierszu drugim wskazujemy katalog, w którym przy instalacji na pierwszym komputerze została zainstalowana baza danych na rok 2021 i zatwierdzamy wybór klawiszem END. Program zakomunikuje nam, że wykona instalację bez instalowania bazy danych.
4. Przy pierwszym uruchomieniu programu zakomunikuje on, że musi wykonać aktualizację do wersji zgodnej z bazą danych.