Dostępna nowa wersja programu bcEDEK(13) na 2022 rok

Dostępna jest już wersja bcEDEK(13) na rok 2022!
Dostępna jest wersja programu bcEDEK  2022.01.
Aktualizację można wykonać z poziomu programu:

Ceny aktualizacji nie uległy zmianom, prosimy o zapoznanie się z cennikiem:
1. ceny aktualizacji dla biur rachunkowych
2. ceny aktualizacji dla pojedynczej firmy

Więcej informacji o programie BC EDEK (13)