LOGOTECH AA s.c.

Ważny komunikat odnośnie elektronicznej wysyłki deklaracji za miesiąc lipiec!

Uwaga! konieczna jest aktualizacja programu bcEDEK- zmieniony został certyfikat szyfrujący wymagany przez MF!
Od dnia 23.08.2019 dostępna jest wersja programu bcEDEK  2019.08.23#309 posługująca się nowym certyfikatem szyfrującym wymaganym przez MF! Dotyczy wysłanych po 22.08 poprzednią wersją programu bcEDEK plików JPK o statusie 120 a od 13:00 26.08 z kodem 412! Pliki wysłane przy użyciu poprzedniego certyfikatu nie posiadające kodu statusu 200 należy wczytać na nowo i wysłać ponownie.
Aktualizację można wykonać z poziomu programu: