Dostępna nowa wersja programu bcEDEK(12) na 2021 rok

Dostępna jest już wersja bcEDEK(12) na rok 2021:  2021.00.01#338!
Dostępna jest wersja programu bcEDEK  2021.00.01#338.
Aktualizację można wykonać z poziomu programu:

Ceny aktualizacji nie uległy zmianom, prosimy o zapoznanie się z cennikiem:
1. ceny aktualizacji dla biur rachunkowych
2. ceny aktualizacji dla pojedynczej firmy

Więcej informacji o programie BC EDEK (12)