Dostępna nowa wersja programu bcEDEK(11) na 2020 rok

Dostępna jest już wersja bcEDEK(11) na 2020 rok: 2020.00.01#311!
Dostępna jest wersja programu bcEDEK  2020.00.01#311. Do dnia 31 grudnia 2019 używać jej można na kluczu z wersji EDEK(10) . Aktualizację można wykonać z poziomu programu:

Ceny aktualizacji uległy zmianom, prosimy o zapoznanie się z nowym cennikiem:
1. ceny aktualizacji dla biur rachunkowych
2. ceny aktualizacji dla pojedynczej firmy