KSP

Księga, Środki trwałe, Płace

Program napisany z myślą o Biurach Rachunkowych, pozwala prowadzić księgowość (KPiR) i rozliczać podatki dziesięciu tysiącom firm, szybko wprowadzać dane, lub importować je z systemów fakturujących klienta. Oczywiście można z niego korzystać prowadząc księgowość własnej firmy.

Specjalnie dla biur rachunkowych:
 • Zeznania roczne z możliwością pobrania danych pracownika, zleceniobiorcy, właściciela, i danych podatników wprowadzonych w ubiegłych latach.
 • Szybkie fakturowanie własnych usług księgowych dla swoich klientów.
 • Tabele firm kontrolujące dokumenty PIT, VAT, ZUS, listy płac: zapłaty, daty złożenia deklaracji, wydruku itp.
 • Raport z obliczeń deklaracji, ilości wprowadzonych dokumentów, przyrostu dokumentów w ciągu roku.
 • Kontrola uprawnień pracowników biura w dostępie do firm, opcji i funkcji programu.
 • Przekazywanie danych (deklaracje, informacje podatkowe itp.) bezpośrednio do systemu Saldeo. Zautomatyzowany import faktur wystawionych w systemie Saldeo i Faktur skanowanych.
 • Rozbudowana analiza czasu pracy pracowników biura, ilości wprowadzonych dokumentów w powiązaniu z lista płac i fakturami wystawionymi klientom biura daje pełniejszy obraz wydajności i pracowitości pracowników i opłacalności prowadzenia księgowości konkretnego klienta.
 • Wiele pomocnych kalkulatorów: opisowy, godzinowy, wynagrodzeń, odsetkowy, urlopowy itp.
 • Własne alarmy i przypominacze.
 • Sprawdzenie podatnika VAT czynny, sprawdzenie numeru nip w bazie VIES, pobranie kontrahenta z bazy GUS i CEIDG.
Księgi
 • Księga przychodów i rozchodów.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Ewidencja najmu.
 • Przychody z innych firm.
 • Podział przychodów i kosztów wg innych zasad niż udział procentowy.
 • Tworzenie struktur: Jpk_Kpir.xml i jpk_ewp.xml.
 • Rozliczenie wydatków samochodowych, rat leasingu i ubezpieczenia wg nowych zasad.
 • Rozliczenie wydatków związanych z samochodami ujętymi dotychczas w ewidencji przebiegu pojazdu.
 • Rozliczenie zaliczek (od przychodów i od zakupów).
 • Rozliczenie przychodów opodatkowanych na zasadach vat marży.
 • Rozliczenie aptek (refundacje).
 • Rozliczenie różnic kursowych.
 • Dokumenty za klienta (faktury wewnętrzne, dowody wewnętrzne, noty korygujące, spis z natury).
 • Rozliczenie podatku ekologicznego w związku z eksploatacją samochodów spalinowych.
VAT
 • Rozliczenia miesięczne, kwartalne, kasowe.
 • Rozliczenie utargu strukturą zakupu.
 • Kontrola zwrotu VAT z tytułu zakupu urządzeń fiskalnych (rejestr urządzeń).
 • Rozliczenie Vat-marża (art. 119, 120).
 • Ewidencja transakcji WNT, WDT, eksport, podatnik=nabywca, import usług, faktury wewnętrzne.
 • Ewidencja do celów kontroli zapłat i złych długów w podatku należnym i naliczonym.
 • Ewidencje związane ze zwrotem towaru, którego sprzedaż zaewidencjonowano w urządzeniu fiskalnym, (rejestr pomyłek fiskalnych, reklamacji i zwrotów). Faktury z podpiętym paragonem.
 • Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-26, VAT-27, VAT-9M, VAT-12, VAT-8, VAT-ZD, Struktura jpk_vat.xml.
 • Prowadzenie ewidencji związanej ze strukturą obrotu wg art.90 i rozliczenia podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych zgodnie z art.91.
 • Automatyczne rozliczenie nieodliczonego podatku naliczonego związanego z zakupami samochodowymi (w tym leasing, ubezpieczenie, eksploatacja) i ustalenie w jakiej części jest kosztem uzyskania.
 • Automatyczne obliczanie korekty z art. 90b (sprzedaż samochodu).
 • Możliwość importu struktur jpk_vat z innych programów (np. przy przyjęciu nowego klienta).
Środki trwałe, inwestycje w toku, wyposażenie
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych składających się z wielu elementów.
 • Obsługa amortyzacji: liniowej, degresywnej, przyspieszonej, odpisy jednorazowe, de-minimis.
 • Rozbudowana baza dokumentów mających wpływ na amortyzację środka: wstrzymanie odpisu, przeszacowania, dodanie elementu, odjęcie elementu, zmiana stawki, likwidacja itp..
 • Wyodrębnienie z odpisu amortyzacyjnego części księgowej (bilansowej) i podatkowej.
 • Ewidencja środków trwałych w budowie, przekazanie środka do użytkowania.
 • Specjalna ścieżka dla amortyzacji samochodów osobowych i środków z dotacją.
Płace
 • Wynagrodzenia zatrudnionych według umowy o pracę z uposażeniem: miesięcznym, według stawki godzinowej, stawki dniówkowej, trybu zadaniowego, oddelegowanych do pracy poza granicami.
 • Możliwość konstruowania indywidualnych kalendarzy czasu pracy.
 • Praca w szczególnych warunkach (składki na FEP).
 • Kartoteka ewidencji i naliczania refundacji dla zatrudnionych osób z niepełnosprawnością (dopłaty PFRON).
 • Pełne rozliczenia z ZUS, współpraca z programem Płatnik, możliwość importu absencji z ZUS-PUE.
 • Obsługa umów-zleceń, o dzieło, i innych cywilnoprawnych.
 • Dowolnie konfigurowalne uzupełniające składniki wynagrodzenia.
 • Deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, PIT-2, PIT-12, PIT-8C, PIT-8CZ, PIT-11, PIT-11Z, IFT-1/1R, ZUS-RIA lub RP-7,
Kasa – bank – rozrachunki
 • Bieżąca kontrola należności i zobowiązań.
 • Szybkie wyszukiwanie informacji dla: kontrahenta, grupy kontrahentów.
 • Kompensaty, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty.
 • Prowadzenie kasy firmy oraz rozliczeń wspólników, oraz rachunków bankowych
 • Kontrola środków pieniężnych w drodze
Komunikacja z portalem Saldeo
 • Komunikacja z portalem Saldeo rozwiązuje podstawowy problem biura-jak bezpiecznie przekazać drogą elektroniczną dokument, który nie powinien trafić w niepowołane ręce. Można oczywiście jak dotychczas przesyłać dokumenty pocztą e-mail szyfrując je swoim certyfikatem, zawsze jednak możemy popełnić błąd i wysłać dane osobie postronnej.
 • Portal Saldeo to bezpieczny sposób zarówno na przesyłanie informacji jak i na ich przechowywanie (posiada certyfikat GIODO). Klient biura rachunkowego, może mieć dostęp do wybranych przez biuro danych na portalu, może je oglądać posiadając jedynie przeglądarkę internetową zarówno na komputerze jak i na smartfonie czy tablecie, może skorzystać z darmowej aplikacji na systemy android lub iOS aby mieć szybki dostęp do danych.
 • Klient biura rachunkowego zyskuje też możliwość wystawiania faktur bezpośrednio na portalu. Faktury te zostaną zaimportowane przez KSP.
  Zestawienie parametrów integracji i synchronizacji SaldeoSMART z KSP

Aby sprawdzić jak działa KSP należy zainstalować z naszej strony ostatnią wersję produkcyjną i po uruchomieniu programu wpisać hasło ”demo” (użytkownik Admin). Jeżeli będziemy chcieli zarejestrować licencję, należy po uruchomieniu programu pozostawić użytkownika Admin i puste hasło, a następnie przejść do opcji Instalacja/Rejestracja programu i wpisać dane z licencji.