Program KSP na rok 2022 – wersja 22.01.005

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do instalowania wersji programu, utworzyć kopię bazy danych w wersji dotychczas używanej. Dodatkowo należy posiadać prawa administratora oraz wyłączyć funkcję: „kontrola konta użytkownika„.
Instalacja KSP na nowy rok z przeniesieniem danych

Wersja 22.01.005

 • Przy instalacji na Nowy rok program przenosi niezapłacone rozrachunki z ostatnich 3 lat. Podczas Aktualizacji w roku 2022 na podstawie roku 2021 program będzie uwzględniał rozrachunki z 4 lat również te zapłacone.
 • W płacach, w konfiguracji w parametrach nadgodzin dodano pole pozwalające w przypadku, gdy podstawowa składka godzinowa jest mniejsza od płacy minimalnej podzielonej przez nominalny czas pracy pracownika, przyjąć ją w wysokości wynikającej z płacy minimalnej. Np. pracownik ma płace zasadniczą ustaloną na 1600zł i w danym miesiącu nominalny czas pracy 160 godz. Jego podstawowa stawka godzinowa wynosi 10zł. W parametrach można ustawić w programie, aby do obliczeń przyjął stawkę 3010/160=18,81.

(Pobierz aktualną wersję KSP na 2022 rok)

Wersja 22.01.004

 • Po wybraniu opcji aktualizacji programu, program może wyświetlać komunikat o braku pliku zip. To komunikat techniczny, którego zapomnieliśmy usunąć. Po zamknięciu okna z komunikatem program jak dotychczas wykona aktualizację.
 • Dodaliśmy nowy PIT-11. Na razie brak jest odpowiedniego schematu.
 • Zmieniliśmy zestawienia typu „Karta wynagrodzeń” dostosowując je do polskiego ładu.
 • W danych właściciela „8/2.Wspólnicy” dodaliśmy dwa pola. W pierwsze można wpisać miesiąc począwszy od którego wspólnik rozliczający podatek wg skali rezygnuje z odliczania ulgi dla klasy średniej. W drugie można wpisać miesiąc począwszy od którego wspólnik rezygnuje z odliczania od podatku kwoty wolnej (5100,-). Jest to wprawdzie niezgodne z ustawą, bo podatek należny nadal będzie wynikał z art.27, tym niemniej każdy ma prawo wpłacać do urzędu wyższe zaliczki niż wynika to z ustawy. Problem w tym, czy urząd w rozliczeniu rocznym uzna wpłacone kwoty za wpłacone zaliczki, skoro należne były niższe od wpłacanych. Nadpłacone pieniądze nie zginą, ale być może trzeba będzie prowadzić z urzędem dodatkową korespondencję. Opcję wprowadziliśmy  do programu na życzenie kilku użytkowników.
 • W opcji aktualizacja danych na podstawie ubiegłego roku dodaliśmy opcję aktualizacji wystawionych faktur przez biuro rachunkowe.
 • W opcji przeliczania deklaracji VIU-DO, zmieniliśmy sposób przeliczania kwoty netto i vat na EUR. Dotychczas przeliczaliśmy na EUR kwotę brutto i kwotę netto, kwota podatku wynikała z różnicy. Obecnie przeliczamy dla każdego dokumentu kwotę brutto i vat, kwota netto wynika z różnicy. Te dwa sposoby różnią się w wyliczeniach zwykle o 1 grosz. Należy mieć na uwadze, że oprogramowanie MF przy odczytywaniu przesyłanego pliku automatycznie porównuje kwoty wykazanego podatku VAT z kwotami obliczonymi wg stawek i wykazanej w deklaracji kwoty netto, co zwykle daje różne wyniki. Problem zgłaszaliśmy do MF kilka miesięcy temu, jak na razie cisza. Usunięty został tylko błąd przy zaczytywaniu xml do aktywnego formularza który pomijał pola związane z dostawani wykonanymi z terytorium innego kraju Unii i niż Polska. Nadal jednak bez względu na to jaki pokażemy podatek, formularz wylicza go sobie samodzielnie.
 • W danych płacowych pracownika, nie pozwalaliśmy na zrezygnowanie z odraczania rozporządzeniem zaliczki, jeżeli pracownik ma odliczaną od podatku kwotę wolną 425zł. Jest to zgodne z obowiązującym (lub nie) przepisem rozporządzenia. Aby nie toczyć jałowych dyskusji telefonicznych, gdy użytkownik wybierze rezygnację z odroczonej zaliczki pomimo odliczania kwoty wolnej, wyświetlamy stosowny komunikat, ale pozwalamy na rezygnację z odroczonej zaliczki.
 • Poprawiono błąd przy obliczaniu ryczałtowca, który nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pomimo zaznaczenia tego faktu w danych właściciela, program naliczał podatek zdrowotny (dotyczy najmu).
 • Do kalkulatora wynagrodzeń dodano możliwość wyboru przeliczenia wynagrodzeń z odroczoną zaliczką lub bez. Należy pamiętać, że w kalkulatorze trudno zaimplementować całą funkcjonalność odroczonej zaliczki, głównie zapamiętywanie odroczonej części zaliczki z miesiąca na miesiąc aby odłożoną część potrącić w miesiącu gdy zaliczka obliczona wg zasad roku 2021 będzie większa od zaliczki wg zasad 2022.  Widać to wyraźnie w kalkulatorze Excel dostępnym na naszej stronie.

Wersja 22.01.003

 • Zrobiliśmy podobne zmiany w roku 2022 jak w 2021 w opcjach obliczania wynagrodzeń i zleceń. Zmiany w roku 2022 były znacznie trudniejsze bo jest w nim wiele wypłat i trzeba dodatkowo kontrolować różne limity.
 • W wersjach 2022 nie planujemy funkcjonalności związanej ze sposobem liczenia podatku wg zasad obowiązujących przed ukazaniem się rozporządzenia o przesunięciu terminu. Ta funkcjonalność wynikała z ułatwienia wyliczania korekty wypłaty. Obecnie obliczenia prowadzone są zgodnie z wprowadzonymi parametrami.
 • Skorygowaliśmy kalkulator pozwalający oszacować „koszty” wejścia w życie rozporządzenia. Zawierał błąd. Dochód wg starych zasad roku 2021 uwzględniał ulgę dla klasy średniej. Poprawiony kalkulator można pobrać tutaj

Wersja 22.01.002

 • W wersji na rok 2022 jest bardzo dużo zmian. Zaczniemy od norm podatkowych. Zmieniliśmy opcję w której wprowadzaliśmy płace minimalną minimalny zasiłek itp (8/5/3.Płaca minimalna). Opcja jest obecnie dostosowana do najnowszych zmian związanych ze składką zdrowotną. Dla rozliczających się w formie ryczałtu mamy obecnie dwa sposoby opłacania składki. Albo podstawę ustalamy na podstawie przychodów osiągniętych w roku 2021. Jak wiemy mamy trzy progi do 60tys, do 300tys i powyżej. W zależności od tego do którego progu należymy, wpisujemy w danych właściciela kwotę przychodu za ubiegły rok i wysokość podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne (zakładka z danymi nr 4). Albo podstawa składki zdrowotnej ustalana jest na bieżąco od sumy przychodów od początku roku. Dla tych którzy wybrali inną formę opodatkowania (skala podatkowa lub podatek liniowy) też nie będzie prosto. Podstawę składki za styczeń będzie stanowiło 75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał wraz z nagrodami z zysku (poznamy ją pod koniec stycznia), za osoby współpracujące będzie to kwota stanowiąca 100% tej kwoty. Za pozostałe miesiące podstawą składek właściciela będzie miesięczny dochód z działalności (bez remanentów). Dla osób rozliczających podatek metodą liniową, stawka podatku zdrowotnego za miesiąc styczeń będzie wynosić 9% a za pozostałe miesiące 4,9%. Oczywiście jeżeli się okaże że miesięczny dochód z działalności będzie mniejszy od płacy minimalnej, wtedy podstawą podatku zdrowotnego będzie ta płaca.
 • Zmianie uległ sposób wprowadzania danych o podstawie i składkach podatku zdrowotnego. W opcji 5/1.Osobiste dane podatkowe należy klawiszem Insert podpowiedzieć lub wpisać podstawę składki zdrowotnej oraz ilość osób współpracujących w danym miesiącu. Na tej podstawie program obliczy podatek zdrowotny.
 • Obecnie mamy już 10 stawek ryczałtu. Pomijając stawkę 2% pozostałe dotyczą działalności gospodarczej. 9 stawek to też stanowczo zbyt dużo aby formatki wyglądały przejrzyście, dlatego ograniczyliśmy je do 5-ciu. W opcji 8/5/6.stawki ryczałtu należy spośród 9-ciu tam wymienionych zaznaczyć maksymalnie 5 które podatnik stosuje w działalności. Nie trzeba zaznaczać od razu wszystkich stawek, można to robić na bieżąco. Np. stawkę 3% można zaznaczyć dopiero gdy fryzjer lub informatyk sprzeda swój samochód.
 • Ewidencja ryczałtu została już opublikowana, więc można ją drukować. Opublikowany został również schemat ewidencji jpk_ewp. Niestety zawiera wiele błędów w części poświęconej ewidencji środków trwałych więc będzie pewnie poprawka. Można się naprawdę bać. MF napisało na swoich stronach, że od 8 grudnia 2021 nie ma już obowiązku publikowania wzorów deklaracji i oświadczeń w dzienniku ustaw. Wystarczy publikacja na stronach MF. Można się więc spodziewać chaosu. Gdzie indziej są wzory deklaracji do wydruku gdzie indziej aktywne formularze, gdzie indziej deklaracje i gdzie indziej ewidencje, a jeszcze do tego całkiem osobno schematy. No i brak daty publikacji oraz informacji o zmianach. Niedobrze!
 • Zachowaliśmy jeszcze cały sposób postępowania z rejestrowaniem podatku zdrowotnego i jego zapłat. Tym nie mniej, prawdopodobnie wkrótce lub po wyborach zostanie usunięty z programu.
 • Pamiętajmy, że emeryt prowadzący działalność i rozliczający się z US na zasadach ogólnych , który zrezygnuje z emerytury będzie miał teraz ulgę dla klasy średniej, no i oczywiście jak wszyscy kwotę wolną 30tys (5100 odliczenia od podatku), a także dodatkowo 85528zł kwoty całkiem wolnej od opodatkowania. Takiemu emerytowi, który przeżył chwilowe zaćmienie umysłowe i zrezygnował z emerytury należy zaznaczyć, że opłaca wszystkie składki zus (no i oczywiście podatek zdrowotny). Taki emeryt prawie zawsze poniesie stratę rezygnując z emerytury niezależnie od tego jak wysoka ona jest i ile zarobi dodatkowo wybierając dowolne źródło przychodów. Przykładowo jeżeli ma emeryturę w wysokości 2tys zł i prowadzi działalność opodatkowaną wg skali, z której osiągnie dochód w wysokości 120tys rocznie to po zrezygnowaniu z tej emerytury zakładając, że z każdym rokiem jego emerytura wzrasta o 10%, po upływie 5lat jego emerytura wzrośnie do kwoty 3tyś zł, ale będzie musiał jeszcze czekać kolejne 5 lat aby odrobić poniesione straty. A dlaczego ma straty? Dlatego że przez okres 5 lat nie miał dochodów z emerytury, których brak w żaden sposób nie mógł być zrekompensowany zapłatą mniejszych podatków. Czyli świeży emeryt w wieku 65lat rezygnuje z pobierania emerytury na 5lat i przez ten okres każdego roku ponosi stratę w wysokości 13tys zł aby po 5-ciu latach uzyskać wyższą emeryturę pozwalającą mu odrobić stratę przez następne 5lat. Czyli po 10-tu latach w wieku 75lat będzie już mógł korzystać w pełni z wysokiej emerytury 3tys zł. za którą być może nie uda mu się już kupić nowego telewizora i nie obejrzy już więcej tvp-info. Kalkulator obliczający straty emeryta dostępny jest na naszej stronie (Pobierz)
 • Oczywiście są teoretyczne sytuacje, gdzie opłaca się zrezygnować z emerytury. Są to przypadki gdy emerytura jest bardzo niska a przychody z pracy lub działalności bardzo wysokie. Jeśli jednak te dodatkowe przychody pochodzą ze stosunku pracy to emerytura też powinna być wysoka, więc rezygnacja będzie nieopłacalna. Np. Jeśli mamy emeryturę najniższą 1250zł i z działalności mamy dochód 130tys rocznie, to po 2 latach rezygnacji będziemy mieli emeryturę 1520zł i przez następne 2 lata będziemy odrabiać straty. Rezygnacja z emerytury to dodatkowe 85tys dochodu zwolnionego, czyli 14tys podatku mniej, ale rezygnując z emerytury musimy opłacać Zus w wysokości 13,5tys, więc realny zarobek to 500zł rocznie. A przecież rezygnując z emerytury dodatkowo pozbawiamy się istotnej części przychodów (13tys zł netto dla emerytury minimalnej). W lepszej sytuacji są osoby które nabyły już prawa emerytalne o nadal pracują. Te osoby rzeczywiście mogą mieć w 2022r 85528 zł przychodu zwolnionego, więc te osoby z pewnością zyskają.
 • W związku z nowymi ulgami (4dzieci, rezygnacja z emerytury, powrót z zagranicy) w danych właściciela wprowadziliśmy dodatkowe pola informujące program o okresie w którym podatnik korzysta ze zwolnienia. Puste daty oznaczają brak ulgi. Pamiętajmy, że wprowadzone daty oznaczają okres z którego przychody podlegają zwolnieniu do wysokości 85528. Przychody spoza okresu są opodatkowane niezależnie od ich wysokości. Zwróćmy też uwagę, że obliczając podstawę opodatkowania składki na ubezpieczenie społeczne uwzględniane są w proporcji przypadającej na przychód opodatkowany. Natomiast te same składki uwzględniane są w pełnej wysokości przy obliczaniu dochodu stanowiącego podstawę składki zdrowotnej (przychód zwolniony też jest uwzględniany)
 • Od Nowego Roku obowiązuje nowy plik JPK_VAT, a w nim nowe procedury i inny sposób wykazywania złych długów. W dniu 27 grudnia został opublikowany nowy schemat pliku JPK. Schemat zacznie obowiązywać od dnia 10-01-2022 i będzie dotyczył rozliczeń za okresy począwszy od 1-stycznia 2022. W okresie od 1 do 10 stycznia, nie będzie możliwości złożenia pliku jpk za styczeń 2022.
 • Nie zapomnijmy również wprowadzić w danych właściciela rozliczającego podatek w formie ryczałtu daty złożenia deklaracji za rok 2021 o ile chcemy rozliczać zapłaty złych długów w podatku dochodowym na bieżąco.
 • Wiele pytań dotyczy rezygnacji z ulgi dla klasy średniej. Naszym zdaniem w większości przypadków rezygnacja z ulgi w trakcie roku (można to zrobić w dowolnym momencie niekoniecznie już 1-go stycznia). Nie rodzi żadnych skutków poza nadpłaconym podatkiem. Na naszej stronie umieściliśmy kalkulator który pozwala porównać wpłacone zaliczki z podatkiem rocznym wykazanym w zeznaniu. Można więc sprawdzić wpływ różnych ulg na kwotę do zapłaty/zwrotu w zeznaniu. Kalkulator dostępny jest tutaj.
 • W umowach zlecenie dodaliśmy na formatce z ulgami parametr zgodnie z którym, jeżeli zleceniobiorca złoży płatnikowi oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek z uwagi na przewidywane dochody mniejsze niż 30tys. zł, program nie będzie naliczał podatku, a w miesiącu w którym zostanie przekroczony roczny dochód 30tys. program poinformuje o tym użytkownika i naliczy od tej wypłaty podatek (ostatnia wypłata nie będzie dzielona na część z podatkiem i bez podatku).
 • Zaktualizowano druk PIT-2 (wersja 7)