Komunikaty o błędach e-deklaracji

 

 

 

 

 

 

100-199
Grupa komunikatów dla dokumentów, które nie nadają się do przetworzenia (wadliwy komunikat SOAP) lub nastąpił krytyczny błąd serwera

 

200-299
Grupa komunikatów dla dokumentów poprawnych lub uwzględniających dodatkową interakcję

 

300-399
Grupa komunikatów dla dokumentów w trakcie przetwarzania

 

400-499
Grupa komunikatów dla dokumentów niepoprawnych ze względu na błędy strukturalne syntaktyki; kolejne statusy wskazują na powód odrzucenia dokumentu

 

100
błędny komunikat SOAP

 

102
proszę o ponowne przesłanie żądania UPO

 

200
przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO. 200- Przesłałeś duplikat, pobrane UPO dotyczy oryginału dokumentu. Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO

 

300
brak dokumentu

 

301
dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

 

302
dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

 

303
dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

 

400
przetwarzanie dokumentu zakończone błędem

 

401
weryfikacja negatywna- dokument niezgodny ze schematem xsd

 

402
brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji

 

403
dokument z niepoprawnym podpisem

 

404
dokument z nieważnym certyfikatem

 

405
dokument z odwołanym certyfikatem

 

406
dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą

 

407
dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką

 

408
dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie

 

409
dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów

 

410
złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korektą

 

411
weryfikacja negatywna- w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim identyfikatorem podatkowym

 

412
weryfikacja negatywna- niezgodność danych informacyjnych (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia z danymi w zeznaniu)

 

413
dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów

 

414
weryfikacja negatywna- błąd danych identyfikacyjnych

 

415
zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików

 

416
dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony

 

417
wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment

 

418
dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego

 

419
brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania)

 

Błąd podpisywania pliku
Jeżeli występują problemy z podpisaniem plików JPK (m.i. Błąd podpisywania pliku zapytania, Signing failed: Win32 error: -2146893816) należy odpowiednio skonfigurować sposób podpisywania, zamiast systemowego windows, wskazać odpowiedni program dostawcy oprogramowania karty.