Kopia zapasowa bazy danych

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo danych Tel: (32) 251 66 30 / 698-501-414

W ramach świadczonej usługi zespół specjalistów „Logotech” przywróci wybraną przez Ciebie bazę danych z kopii zapasowej. Przywrócenie kopii zapasowej obejmuje przywrócenie, umieszczenie na serwerze i nadpisanie obecnej wersji bazy danych. Usługa świadczona jest z poziomu narzędzi administratora. Wprowadzamy oprogramowanie wraz z cyklicznym harmonogramem robienia kopi zapasowej danych.

 

 • Zlecenie na przywracanie kopii zapasowych prosimy składać telefonicznie albo Email.
 • Klient powinien wskazać serwer, na którym należy dokonać przywrócenia danych oraz nazwy bazy danych, dla których należy dokonać przywrócenia kopii zapasowej.
 • W ramach zlecenia możemy przywrócić wszystkie bazy danych lub wybraną.
 • Przywracane kopie zapasowe dla baz danych są pełnym zrzutem bazy danych, która została wykonana w dniu tworzenia kopii zapasowej.
 • Kopie wykonywane są w godzinach nocnych. Z tego względu kopie zapasowe mogą nie zawierać baz danych, które zostały wykasowane w dniu ich utworzenia.
 • W przypadku przywracania usuniętej bazy danych, przed zleceniem klient powinien utworzyć bazę danych ponownie na serwerze bądź po uzgodnieniu telefonicznym.

Dodatkowe opcje Kopi zapasowych:

Oferty Indywidualne
 • Kopia zapasowa FTP.
 • Kopia zapasowa wiadomości Email.
 • Kopia Zapasowa WordPress, Enova365, Subiekt GT itp. (automatyczna).
 • Manualne tworzenie kopi na żądanie.
 • Eksport wiadomości z konta e-mail.
 • Tworzymy oferty indywidualne pod klienta.