Chcę przesłać do Logotechu zarchiwizowane dane. Nie wiem jak stworzyć archiwum danych konkretnej firmy, tak by można je było przesłać pocztą e-mail.

Funkcjonalność archiwizacji danych w programie KSP dostępna jest z punktu:
Obsługa kopii danych —> Archiwizacja Danych. Aby przesłać dane do analizy należy z punktu:
„1. Archiwizacja danych” wybrać podpunkt:
„3. Prześlij archiwum firmy do Logotech”.
Przy skonfigurowanym kliencie pocztowym mail z archiwum danych zostanie utworzony przez program. Należy w treści maila opisać problem do przeanalizowania.