Moim zdaniem program KSP działa nieprawidłowo. W jakiej formie zgłosić problem do Logotechu?

Chcąc zgłosić błędne działania programu należy:
1. Sprawdzić wersję programu KSP.
2. Sprawdzić czy na naszej stronie www.logotech.com.pl znajduje się nowsza wersja programu.
3. Jeżeli posiadana przez Państwa wersja jest inna niż obowiązująca wersja znajdująca się na stronie internetowej, to należy zaktualizować posiadaną wersję do obowiązującej, a następnie sprawdzić czy problem występuje nadal.
4. Wykonać archiwizację danych firmy, w której występuje problem. (Archiwizacja danych)
5. Napisać maila z informacją o problemie. W mailu należy zamieścić następujące informacje:

Szczegółowy opis problemu, z uwzględnieniem:
– Jak jest w programie;
– Jak zdaniem Państwa być powinno;
– Podstawę prawną, potwierdzającą Państwa stanowisko;
– Nazwę firmy w której występuje problem;
– Zarchiwizowane dane firmy, w której występuje problem.

6. Tak przygotowanego maila należy wysłać na adres ksp@logotech.com.pl