Cennik SaldeoSMART dla Biur

Małe Biuro (10 klientów w cenie)

Asystent
biura

Asystent księgowego

Specjalista

Ekspert

Ceny (miesięczne) netto pakietów dla wybranej ilości kredytów
20 kredytów 149,-
500 kredytów 259,- 379,- 739,-
1 000 kredytów 449,- 569,- 929,-
2 000 kredytów 819,- 939,- 1 299,-
3 000 kredytów 1 159,- 1 279,- 1 639,-
4 000 kredytów 1 489,- 1 609,- 1 969,-
5 000 kredytów 1 789,- 1 909,- 2 269,-
> 5 000 kredytów Indywidualne ustalenia

Dodatkowe informacje:

Asystent
biura

Asystent księgowego

Specjalista

Ekspert

dodatkowy klient 6 zł
6 zł 6 zł 6 zł
ilość użytkowników
obiegowych

ważność kredytów bezterminowo (maks. kumulacji 5-krotność pakietu) bezterminowo (maks. kumulacji 5-krotność pakietu) bezterminowo (maks. kumulacji 5-krotność pakietu)
możliwość dokupienia kredytów TAK TAK TAK
cena za dodatkowe kredyty poza pakietem 0,45 zł
0,45 zł
0,45 zł

 


Standardowe Biuro
(100 klientów w cenie)

Asystent
biura

Asystent księgowego

Specjalista

Ekspert

Ceny (miesięczne) netto pakietów dla wybranej ilości kredytów
20 kredytów 459,-
500 kredytów 289,- 609,- 959,-
1 000 kredytów 479,- 799,- 1 149,-
2 000 kredytów 849,- 1 169,- 1 519,-
3 000 kredytów 1 189,- 1 509,- 1 859,-
4 000 kredytów 1 519,- 1 839,- 2 189,-
5 000 kredytów 1 819,- 2 139,- 2 489,-
> 5 000 kredytów Indywidualne ustalenia

Dodatkowe informacje:

Asystent
biura

Asystent księgowego

Specjalista

Ekspert

dodatkowy klient 5 zł
5 zł 5 zł 5 zł
ilość użytkowników
obiegowych

10
(dodatkowy użytkownik 16 zł)
ważność kredytów bezterminowo (maks. kumulacji 5-krotność pakietu) bezterminowo (maks. kumulacji 5-krotność pakietu) bezterminowo (maks. kumulacji 5-krotność pakietu)
możliwość dokupienia kredytów TAK TAK TAK
cena za dodatkowe kredyty poza pakietem 0,45 zł
0,45 zł
0,45 zł


Asystent biura

Najważniejsze funkcje pakietu:

  • program do wystawiania faktur dla klientów
  • wysyłka faktur do KSEF
  • e-archiwum faktur zakupu
  • OCR faktur (w ramach 20 kredytów)
  • pobieranie faktur klienta z KSEF (w ramach 20 kredytów)
  • przesyłanie wyników finansowych, podatków i ZUS do klienta
  • obsługa teczek pracowniczych
  • prowadzenia kasy
  • integracja z programem księgowym
  • archiwizacja dokumentów 5 lat


Asystent księgowego

Najważniejsze funkcje pakietu:

  • OCR faktur
  • pobieranie faktur klienta z KSEF
  • mini-obieg akceptacji faktur z KSEF
  • e-archiwum innych typów dokumentów
  • OCR wyciągów bankowych
  • program do wystawiania faktur dla klientów (dla 3 klientów)
  • przesyłanie wyników finansowych, podatków i ZUS do klienta (dla 3 klientów)
  • integracja z programem księgowym
  • archiwizacja dokumentów 5 lat


Specjalista

Najważniejsze funkcje pakietu:

  • wszystkie funkcje pakietu Asystent biura i Asystent księgowego
  • automaty do rozliczania transakcji bankowych
  • zarządzanie zadaniami pracowników biura
  • tworzenie zadań cyklicznych
  • wewnętrzne narzędzia komunikacji z klientami
  • archiwizacja dokumentów 5 lat


Ekspert

Najważniejsze funkcje pakietu:

  • wszystkie funkcje pakietu Asystent biura, Asystent księgowego i Specjalista
  • własne obiegi faktur sprzedaży i zakupu
  • własne obiegi innych typów dokumentów
  • statystyki i analizy pracy
  • kontrola czasu pracy z klientem
  • rozliczanie zaliczek pracowników
  • podgląd własnej teczki kadrowej dla pracownika klienta
  • archiwizacja dokumentów bezterminowa, przez cały okres trwania umowy