Faktura enova365

Moduł Faktury enova365 zapewnia obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów handlowych (w dowolnej walucie), towarów oraz usług. Zapewnia też możliwość wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z nowym wzorcem struktury. Daje również możliwość podpisania pliku JPK Profilem Zaufanym.

Moduł Ewidencji Środków Pieniężnych, uzupełniający funkcjonalność Faktury, dostarcza informacje o stanie rozrachunków z kontrahentami i stanie finansowym przedsiębiorstwa w oparciu o zarejestrowane dokumenty związane z płatnościami.

Bogaty wachlarz raportów pozwala analizować efektywność działań handlowych.

Podstawowe funkcje to:
– prowadzenie list i generowanie dokumentów sprzedaży,
– tworzenie kart towarowych, produktowych, usługowych i recepturowych,
– definiowanie cen i tworzenie cenników,
– przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach.
– pełna integracja z programem KSP

Program prowadzi ewidencję rozrachunków (z uwzględnieniem kompensat), posiada odpowiedni dla tego typu operacji zestaw dokumentów: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). System filtrów definiowanych przez Użytkownika zapewnia duże możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania w dowolnym momencie informacji istotnej dla Użytkownika.

Lista „Cennik” jest miejscem przechowywania informacji w postaci kartotek towarowych, produktowych, recepturowych i usługowych. Jej podstawowym celem jest prezentacja cen oferty przedsiębiorstwa dla potrzeb wewnętrznych.
Na potrzeby kontrahentów operator systemu korzysta z listy „Cennik kontrahenta”.

enova365 pozwala na stworzenie dowolnej liczby cen. Mechanizm ten umożliwia automatyzację wyliczenia cen, wartości brutto i netto.

Użytkownik może stworzyć, zapisać do pliku lub wydrukować wiele rodzajów cenników w różnych cenach. W zależności od zapotrzebowania są one tworzone dla kontrahenta, grupy towarów lub pełne w dowolnych, zapisanych w systemie cenach, także w walucie obcej.

Ewidencja Środków Pieniężnych umożliwia prowadzenie raportów kasowych i bankowych (w tym walutowych). Ewidencja służy do wystawiania i drukowania kwitów KP i KW (na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres) oraz do rejestracji wyciągów bankowych.

Słownik „Kontrahenci i urzędy” przechowuje dane o partnerach handlowych, bankach i urzędach.

Pobierz i przetestuj wersję demonstracyjną programu !